Turbine Support Team

Onze oorsprong: sinds 2005 wereldwijd leveren we totaalservice rond windturbines. Onze missie: onze klanten het hoogste rendement uit hun windturbine te laten halen.

Hoe presteert uw windturbine in relatie tot de prognose? Aan de hand van inspecties – periodiek of incidenteel – geeft Certion u een gedetailleerd beeld van de stand van zaken van de windturbine op dat moment. Vanwege de benodigde technische vakkennis van sommige componenten maken we gebruik van de expertise van derden. Deze partijen werken conform onze aanpak.

Onze onderzoeksresultaten verwerken wij overzichtelijk in inspectierapporten. Wij pretenderen een onafhankelijke manier van werken, waarbij we uitgaan van de wensen van de opdrachtgever. Onze drijfveer is om aantoonbaar meer rendement uit de windturbine te halen dan wordt verondersteld. Inspectie draagt bij aan de optimalisatie van de levensduur en het rendement.

,,Onze drijfveer is om aantoonbaar meer rendement uit de windturbine te halen dan wordt verondersteld.''

Wat kan ons team voor u betekenen?

Neem contact op