Nieuws en projecten

De wereld van windenergie is voortdurend in beweging. We houden u graag op de hoogte.

Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen en lees de ervaringen van onze klanten.

Wisselwerk op hoogte vereist flexibiliteit en afstemming

03 september 2021

In augustus jl. heeft Certion voor een van onze samenwerkingspartners een defecte hoogspanningstransformator mogen wisselen in een machinehuis op 105 meter hoogte. Wat gaat daar allemaal aan vooraf?

 Waarom deze vervanging?

De hoogspanningstransformator (ca. 5,5 ton zwaar, ca. 4 m3 groot) kon niet meer on-site hersteld worden. Om de stilstand tot een minimum te beperken heeft onze partner met spoed een vervangende hoogspanningstransformator geregeld. Certion heeft, in samenwerking met onze partner en het kraanbedrijf, de werkzaamheden uitgevoerd. Waar heb je zoal mee te maken?

1. VGM- en kranenplan opstellen

We bespreken het project met de klant en maken een kostenindicatie. Vervolgens stellen we in overleg een project-specifiek VGM-plan op (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) en stemmen we het kranenplan af met de betrokken partijen.

2. Wat doet het weer?

We starten de werkzaamheden pas op, als we er zeker van zijn dat het veilig en goed uitgevoerd kan worden. Bij slechtweervoorspellingen schuiven we de planning wat op.

3. Tekenen voor kennisname

Eenmaal op locatie beginnen we met een ‘start-werkoverleg’. Tijdens deze kick-off meeting bespreken we zaken, zoals de planning, mogelijke risico’s en bijzondere aandachtspunten. Iedereen op de projectlocatie moet bij dit overleg aanwezig zijn en tekenen voor kennisname van de besproken zaken. Duidelijkheid vooraf voorkomt problemen in geval van urgentie of achteraf.

4. Communicatie is essentieel

Op de dag van de wissel, de hijsdag, staat de kraan al klaar. De aanwezige specialisten van de samenwerkende partijen houden nog een werkoverleg, zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren en wie welke taak en verantwoordelijkheden heeft. De portofoons (werkradio’s) worden getest op correcte werking, kanaalkeuze etc.

5. Het dak kan er af

Eerst hijsen we een deel van het dak van de windturbine om het onderdeel er uit te kunnen halen. Daarna kunnen we de ruimte schoonmaken en kan het inhijsen van het vervangende onderdeel plaatsvinden. Nadien monteren we het dak er weer op en klaar is het hijswerk.

6. Inpakken, testen en opleveren

De kraan kan weer ‘inpakken’, dat wil zeggen inschuiven, demonteren en transport klaar maken. De locatie rond de windturbine kan weer terug worden gebracht in de oude staat. Ondertussen sluiten wij het onderdeel in de windturbine aan. Als alles weer klaar is, goed getest is en goed werkt, leveren we de windturbine weer op aan onze partner.

 

Weer een mooie klus met een tevreden partner (klant)

Wisselwerk op hoogte vereist flexibiliteit en afstemming